encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english

Актуелно пословање

Анализа физичког обима транспорта

Услуга транспорта нафте нафтоводима условљена је тражњом сирове нафте.Тражња сирове нафте условљена је највише тражњом деривата нафте и регулационим механизмима, који утврђују обавезу прераде сирове нафте у републици Србији у циљу коришћења домаћих прерађивачких капацитета и продаје тако произведених деривата на тржишту. Друштво је једини транспортер сирове нафте нафтоводом у Републици Србији, а транспорт нафте нафтоводом је најјефтинији начин транспорта увозне сирове нафте, тако да се висина тражње за дериватима прерађеним у домаћим капацитетима директно рефлектује на количине транспортоване сирове нафте системом за транспорт нафтоводима.

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Транспортована количина сирове нафте у 2019. години

Месец

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

55.009.423

223.659.646

278.669.069

Фебруар

55.606.294

171.116.385

226.722.679

Март

10.849.547

16.390.806

27.240.353

Април

17.394.371

48.867.799

66.262.170

Мај

85.205.161

161.753.824

246.958.985

Јун

58.044.947

127.367.392

185.412.339

Јул

46.449.447

275.230.469

321.679.916

Август

66.542.800

244.762.099

311.304.899

Септембар

80.738.887

256.360.160

337.099.047

Октобар

46.340.954

282.783.540

329.124.494

Новембар

55.644.209

274.879.819

330.524.028

Децембар

60.046.457

218.893.671

278.940.128

Транспортована количина сирове нафте у 2018. години

Месец

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

63.761.790

180.804.292

244.566.082

Фебруар

34.202.714

135.186.283

169.388.997

Март

67.765.807

162.161.906

229.927.713

Април

47.771.503

196.076.542

243.848.045

Мај

52.322.085

209.676.618

261.998.703

Јун

47.518.540

247.376.692

294.895.232

Јул

68.329.767

227.494.845

295.824.612

Август

55.812.784

265.000.919

320.813.703

Септембар

51.850.867

285.435.709

337.286.576

Октобар

59.998.592

271.779.176

331.777.768

Новембар

58.448.681

267.141.027

325.589.708

Децембар

62.254.075

233.663.586

295.917.661

УКУПНО

670.037.205

2.681.797.595

3.351.834.800

Транспортована количина сирове нафте у 2017. години

Месец

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

62.589.871

146.116.269

208.706.140

Фебруар

52.158.859

146.116.269

145.111.215

Март

64.872.134

201.527.948

266.400.082

Април

49.046.085

186.661.538

235.707.623

Мај

64.137.448

196.163.974

260.301.422

Јун

52.424.696

217.384.208

269.808.904

Јул

52.534.327

205.626.667

258.160.994

Август

66.891.500

222.032.169

288.923.669

Септембар

51.528.417

220.697.983

272.226.400

Октобар

59.547.826

250.346.942

309.894.768

Новембар

60.229.867

245.983.207

306.213.074

Децембар

49.670.400

218.461.681

268.132.081

УКУПНО

685.631.430

2.456.113.801

3.141.745.231

Транспортована количина сирове нафте у 2016. години

Месец

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

65.580.708

168.623.634

234.204.342

Фебруар

56.560.181

158.668.982

215.229.163

Март

66.890.272

152.537.678

219.427.950

Април

59.471.711

242.879.805

302.351.516

Мај

63.656.425

232.046.154

295.702.579

Јун

61.388.623

238.676.003

300.064.626

Јул

58.398.495

249.663.465

308.061.960

Август

45.967.679

168.042.202

214.009.881

Септембар

6.779.287

13.965.135

20.744.422

Октобар

98.876.071

183.589.233

282.465.304

Новембар

66.489.673

204.673.034

271.162.707

Децембар

70.780.330

188.405.330

259.185.660

УКУПНО

720.839.455

2.201.770.655

2.922.610.110

Транспортована количина сирове нафте у 2015. години

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

71,846.181

96,960.057

168,806.238

Фебруар

58,915.273

112,700.622

171,615.895

Март

68,513.604

118,813.002

187,326.606

Април

70,179.436

131,021.214

201,200.650

Мај

62,693.332

155,052.371

217,745.703

Јун

62,893.420

161,592.989

224,486.409

Јул

68,272.777

192,890.318

261,163.095

Август

65,836.606

179,041.983

244,878.589

Септембар

66,394.349

182,765.909

249,160.258

Октобар

64,421.509

203,813.186

268,234.695

Новембар

65,690.685

173,813.650

239,504.335

Децембар

64,049.180

157,134.130

221,183.310

Укупно

789,706.352

1,865,599.431

2,655,305.783

Транспортована количина сирове нафте у 2014. години

Месец

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

81.060.272

81.343.367

162.403.639

Фебруар

67.742.959

114.159.483

181.902.442

Март

70.886.251

100.533.084

171.419.335

Април

78.059.073

119.170.806

197.229.879

Мај

75.894.950

116.385.084

192.280.034

Јун

77.444.234

153.887.100

231.331.334

Јул

76.094.811

164.978.627

241.073.438

Август

75.922.949

148.945.113

224.868.062

Септембар

41.959.827

39.339.080

81.298.907

Октобар

92.615.406

120.618.246

213.233.652

Новембар

74.107.222

153.196.257

227.303.479

Децембар

69.241.963

143.156.885

212.398.848

УКУПНО

881.029.917

1.455.713.132

2.336.743.049

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте 2014

Деоница

2ДН-1
Бачко Ново Село - Нови Сад

Нето количина [кг]

ДН-2
Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

Тип нафте
РЕБ, ЕБЦО

1.202.294.703

1.164.807.615

1.195.506.802

ЦПЦ Бленд

215.125.736

250.491.250

181.754.666

Сибериан лигхт

79.411.872

79.412.996

78.451.664

Домаћа нафтенска

0

0

336.315.911

Домаћа парафинска

0

0

541.753.895

ВТГУ

0

0

639.153

СЛОП

0

0

2.320.958

УКУПНО

1.496.832.311

1.494.711.861

2.336.743.049

Увозна сирова нафта (ДН-2) 2013/2014

МЕСЕЦ

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2013
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2014
[кг (и.а)]

Јануар

38.299.935

81.343.367

Фебруар

77.089.406

114.159.483

Март

79.547.572

100.533.084

Април

136.418.171

119.170.806

Мај

134.653.808

116.385.084

Јун

124.793.126

153.887.100

Јул

128.678.705

164.978.627

Август

145.687.410

148.945.113

Септембар

142.513.172

39.339.080

Октобар

164.053.317

120.618.246

Новембар

178.677.500

153.196.257

Децембар

206.031.014

143.156.885

Укупно

1.555.373.136

1.455.713.132


Домаћа сирова нафта 2013/2014

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2013[кг (и.а)]

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2014[кг (и.а)]
Јануар

43.363.242

81.060.272

Фебруар

76.634.595

67.742.959

Март

93.333.471

70.886.251

Април

95.149.854

78.059.073

Мај

82.328.574

75.894.950

Јун

106.472.726

77.444.234

Јул

75.719.521

76.094.811

Август

94.472.164

75.922.949

Септембар

74.288.520

41.959.827

Октобар

85.933.968

92.615.406

Новембар

84.341.876

74.107.222

Децембар

73.960.147

69.241.963

Укупно

988.998.658

881.029.917

Транспортована количина сирове нафте у 2013. години

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

43.363.242

38.299.935

81.593.177

Фебруар

76.634.595

77.089.406

153.724.001

Март

93.333.471

79.547.572

175.881.043

Април

95.149.854

136.418.171

231.568.025

Мај

82.328.574

134.653.808

216.982.382

Јун

106.472.726

124.793.126

231.265.852

Јул

75.719.521

128.678.705

204.398.226

Август

94.472.164

145.687.410

240.159.574

Септембар

74.288.520

142.513.172

216.801.692

Октобар

85.933.968

164.053.317

248.987.285

Новембар

84.341.876

178.677.500

263.019.376

Децембар

73.960.147

206.031.014

279.991.161

УКУПНО

988.998.658

1.555.373.136

2.544.371.794

Транспортована количина сирове нафте у 2013. години (26)

Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте 2013

Деоница

2ДН-1
Бачко Ново Село - Нови Сад

Нето количина [кг]

ДН-2
Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

Тип нафте
РЕБ, ЕБЦО

1.322.640.868

1.328.160.687

1.271.295.398

ЦПЦ Бленд

285.019.781

282.622.794

282.029.528

Сибериан лигхт

0

0

2.048.210

Домаћа нафтенска

0

0

359.100.877

Домаћа парафинска

0

0

629.897.781

УКУПНО

1.607.660.649

1.610.783.481

2.544.371.794

Поређење са претходном годином Увозна сирова нафта (ДН-2) 2012/2013

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2012
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2013
[кг (и.а)]

Јануар

126.857.452

38.299.935

Фебруар

77.955.712

77.089.406

Март

39.086.145

79.547.572

Април

80.919.695

136.418.171

Мај

90.508.033

134.653.808

Јун

112.648.738

124.793.126

Јул

68.315.144

128.678.705

Август

60.474.799

145.687.410

Септембар

27.669.908

142.513.172

Октобар

97.662.491

164.053.317

Новембар

111.394.027

178.677.500

Децембар

218.407.091

206.031.014

Укупно

1.111.899.235

1.555.373.136


Домаћа сирова нафта 2012/2013

Месец

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2012
[кг (и.а)]

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА 2013
[кг (и.а)]

Јануар

66.298.160

43.363.242

Фебруар

52.639.255

76.634.595

Март

25.284.876

93.333.471

Април

51.503.445

95.149.854

Мај

80.118.902

82.328.574

Јун

53.461.610

106.472.726

Јул

61.603.182

75.719.521

Август

57.371.224

94.472.164

Септембар

47.832.542

74.288.520

Октобар

69.288.014

85.933.968

Новембар

79.454.684

84.341.876

Децембар

68.145.602

73.960.147

Укупно

713.001.496

988.998.658

Транспортована количина сирове нафте у 2012. години

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

66.298.160

126.857.452

193.155.612

Фебруар

52.639.255

77.955.712

130.594.967

Март

25.284.876

39.086.145

64.371.021

Април

51.503.445

80.919.695

132.423.140

Мај

80.118.902

90.508.033

170.626.935

Јун

53.461.610

112.648.738

166.110.348

Јул

61.603.182

68.315.144

129.918.326

Август

57.371.224

60.474.799

117.846.023

Септембар

47.832.542

27.669.908

75.502.450

Октобар

69.288.014

97.662.491

166.950.505

Новембар

79.454.684

111.394.027

190.848.711

Децембар

68.145.602

218.407.091

286.552.693

УКУПНО

713.001.496

1.111.899.235

1.824.900.731Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте 2012

Деоница

2ДН-1
Бачко Ново Село - Нови Сад

Нето количина [кг]

ДН-2
Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

Тип нафте
РЕБ, ЕБЦО

997.895.303

967.164.428

965.491.105

ЕС СИДЕР

670.212

0

670.212

Сибериан лигхт

113.102.470

113.141.584

111.054.260

ЦПЦ Бленд

41.839.370

66.925.317

34.683.658

Домаћа Кикинда, Елемир

0

0

612.558.078

Домаћа Велебит

0

0

100.413.418

УКУПНО

1.153.507.355

1.147.231.329

1.824.900.731Поређење са претходном годином
Увозна сирова нафта 2011/2012

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2011
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2012
[кг (и.а)]

Јануар

141.275.670

126.857.452

Фебруар

127.514.561

77.955.712

Март

32.630.552

39.086.145

Април

72.770.252

80.919.695

Мај

175.287.832

90.508.033

Јун

126.663.247

112.648.738

Јул

167.027.070

68.315.144

Август

128.332.715

60.474.799

Септембар

59.554.815

27.669.908

Октобар

101.229.420

97.662.491

Новембар

118.293.844

111.394.027

Децембар

112.400.594

260.015.211

Укупно

1.362.980.572

1.153.507.355


Домаћа сирова нафта 2011/2012

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2011
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2012
[кг (и.а)]

Јануар

51.359.696

66.298.160

Фебруар

46.491.550

52.639.255

Март

24.739.817

25.284.876

Април

45.690.682

51.503.445

Мај

50.918.858

80.118.902

Јун

47.502.280

53.461.610

Јул

43.636.346

61.603.182

Август

44.057.057

57.371.224

Септембар

38.265.185

47.832.542

Октобар

38.166.279

69.288.014

Новембар

61.591.437

79.454.684

Децембар

62.133.405

68.145.602

Укупно

554.552.592

713.001.496

Транспортована количина сирове нафте у 2011. години

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

51.359.696

141.275.670

192.635.366

Фебруар

46.491.550

127.514.561

174.006.111

Март

24.739.817

32.630.552

57.370.369

Април

45.690.682

72.770.252

118.460.934

Мај

50.918.858

175.287.832

226.206.690

Јун

47.502.280

126.663.247

174.165.527

Јул

43.636.346

167.027.070

210.663.416

Август

44.057.057

128.332.715

172.389.772

Септембар

38.265.185

59.554.815

97.820.000

Октобар

38.166.279

101.229.420

139.395.699

Новембар

61.591.437

118.293.844

179.885.281

Децембар

62.133.405

112.400.594

174.533.999

УКУПНО

554.552.592

1.362.980.572

1.917.533.164Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте 2011

Деоница

2ДН-1
Бачко Ново Село - Нови Сад

Нето количина [кг]

ДН-2
Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

Тип нафте
РЕБ

1.061.506.689

1.070.183.086

1.061.506.689

ЕС СИДЕР

80.988.475

79.804.621

80.988.475

Лаке нафте

220.485.408

211.512.130

220.485.408

Домаћа Кикинда, Елемир

0

0

542.498.141

Домаћа Велебит

0

0

12.054.451

УКУПНО

1.362.980.572

1.361.499.837

1.917.533.164Поређење са претходном годином
Увозна сирова нафта (ДН-2) 2010/2011

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2011
[кг (и.а)]

Јануар

145.208.786

141.275.670

Фебруар

136.280.517

127.514.561

Март

112.829.284

32.630.552

Април

185.026.515

72.770.252

Мај

143.903.839

175.287.832

Јун

167.808.781

126.663.247

Јул

173.025.198

167.027.070

Август

226.148.193

128.332.715

Септембар

204.593.607

59.554.815

Октобар

94.086.019

101.229.420

Новембар

142.474.855

118.293.844

Децембар

151.280.782

112.400.594

Укупно

1.882.666.376

1.362.980.572


Домаћа сирова нафта 2010/2011

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2010
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2011
[кг (и.а)]

Јануар

57.167.655

51.359.696

Фебруар

36.045.482

46.491.550

Март

41.229.968

24.739.817

Април

39.421.309

45.690.682

Мај

50.316.535

50.918.858

Јун

31.689.084

47.502.280

Јул

50.366.438

43.636.346

Август

43.469.838

44.057.057

Септембар

53.896.179

38.265.185

Октобар

35.212.248

38.166.279

Новембар

51.122.498

61.591.437

Децембар

52.851.669

62.133.405

УКУПНО

542.788.903

554.552.592

Транспортована количина сирове нафте у 2010. години

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

57.167.655

145.208.786

202.376.441

Фебруар

36.045.482

136.280.517

172.325.999

Март

41.229.968

112.829.284

154.059.252

Април

39.421.309

185.026.515

224.447.824

Мај

50.316.535

143.903.839

194.220.374

Јун

31.689.084

167.808.781

199.497.865

Јул

50.366.438

173.025.198

223.391.636

Август

43.469.838

226.148.193

269.618.031

Септембар

53.896.179

204.593.607

258.489.786

Октобар

35.212.248

94.086.019

129.298.267

Новембар

51.122.498

142.474.855

193.597.353

Децембар

52.851.669

204.132.451

204.132.451

УКУПНО

542.788.903

2.425.455.279

2.425.455.279Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте 2010

Деоница

2ДН-1
Бачко Ново Село - Нови Сад

Нето количина [кг]

ДН-2
Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

Тип нафте
РЕБ

1.490.877.292

1.476.623.465

1.490.877.292

ЕС СИДЕР

391.789.084

393.948.604

391.789.084

Лаки бензин

0

0

4.127.382

Домаћа Кикинда, Елемир

0

0

467.327.954

Домаћа Велебит

0

0

71.333.567

УКУПНО

1.882.666.376

1.870.572.069

2.425.455.279Поређење са претходном годином
Увозна сирова нафта (ДН-2) 2009/2010

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2013
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2014
[кг (и.а)]

Јануар

113.886.942

145.208.786

Фебруар

249.905.105

136.280.517

Март

202.435.876

112.829.284

Април

168.247.421

185.026.515

Мај

205.798.029

143.903.839

Јун

167.731.802

167.808.781

Јул

189.313.909

173.025.198

Август

173.707.262

226.148.193

Септембар

114.673.895

204.593.607

Октобар

259.888.251

94.086.019

Новембар

131.957.512

142.474.855

Децембар

217.953.854

151.280.782

Укупно

2.195.499.858

1.882.666.376


Домаћа сирова нафта 2009/2010

Месец

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2013
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА 2014
[кг (и.а)]

Јануар

26.795.752

57.167.655

Фебруар

23.978.232

36.045.482

Март

15.511.972

41.229.968

Април

12.504.109

39.421.309

Мај

19.069.398

50.316.535

Јун

0

31.689.084

Јул

27.907.059

50.366.438

Август

25.040.566

43.469.838

Септембар

47.574.291

53.896.179

Октобар

25.202.542

35.212.248

Новембар

54.862.157

51.122.498

Децембар

37.244.867

52.851.669

Укупно

315.690.945

542.788.903

Транспортована количина сирове нафте у 2009. години

МЕСЕЦ

ДОМАЋА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УВОЗНА СИРОВА НАФТА
[кг (и.а)]

УКУПНО
[кг (и.а)]

Јануар

26.795.752

113.886.942

140.682.694

Фебруар

23.978.232

249.905.105

273.883.337

Март

15.511.972

202.435.876

217.947.848

Април

12.504.109

168.247.421

180.751.530

Мај

19.069.398

205.798.029

224.867.427

Јун

0

167.731

167.731.802

Јул

27.907.059

189.313.909

217.220.968

Август

25.040.566

173.707.262

198.747.828

Септембар

47.717.167

114.531.019

162.248.186

Октобар

25.668.822

259.421.971

285.090.793

Новембар

55.845.904

130.973.765

186.819.669

Децембар

37.244.867

217.953.854

255.198.721

УКУПНО

317.283.848

2.193.906.955

2.511.190.803Транспортована количина сирове нафте по врсти нафте 2009

Деоница

2ДН-1
Бачко Ново Село - Нови Сад

Нето количина [кг]

ДН-2
Нови Сад - Панчево

Нето количина [кг]

(МС Панчево+РНС)

(МС Сотин)

Тип нафте
РЕБ

1.906.604.921

1.918.176.323

1.898.369.670

ЕС СИДЕР

332.100.608

332.098.113

295.537.285

Лаки бензин

0

0

1.592.903

Домаћа сирова нафта

0

0

315.690.945

УКУПНО

2.238.705.529

2.250.274.436

2.511.190.803Транспортована количина увозне сирове нафте по купцима 2009

 

НИС а.д.

[кг (и.а)]

Лукоил

[кг (и.а)]

Нафта а.д.

[кг (и.а)]

Петробарт

[кг (и.а)]

Теам Оил

[кг (и.а)]

МЕСЕЦ

ДН-1

ДН-2

ДН1+ДН2

ДН1+ДН2

ДН1+ДН2

ДН1+ДН2

Јануар

108.397.932

108.397.932

5.489.010

Фебруар

249.085.913

214.580.172

9.975.969

10.383.930

4.989.091

9.975.943

Март

189.877.300

182.884.588

9.575.233

9.976.055

Април

141.679.233

141.679.233

9.991.255

11.587.020

4.989.913

Мај

178.451.165

178.451.165

17.370.675

9.976.189

Јун

152.322.769

152.322.769

5.975.587

9.433.446

Јул

184.260.130

171.320.359

13.464.681

4.528.869

Август

144.118.833

153.758.483

13.464.826

1.995.744

4.488.209

Септембар

96.080.435

96.223.311

13.461.882

4.988.702

Октобар

240.976.516

241.442.796

13.459.484

4.985.971

Новембар

117.515.638

118.499.385

13.458.127

Децембар

204.482.576

204.482.576

13.471.278

Укупно

2.007.248.440

1.964.042.769

19.967.224

135.672.723

12.473.845

63.343.297

На основу енергетског биланса Републике Србије за 2008. годину, планирани физички обим транспорта сирове нафте на деоници ДН-1 је био 2.700.00 тона, а на деоници ДН-2 2.840.000 тона. Обрачун количина транспортоване сирове нафте врши се по деоницама Сотин-Нови Сад (ДН-1) и Нови Сад-Панчево (ДН-2).

Планиране и остварене количине транспорта 2008. (у тонама)

Врста нафте

Планиране количине

Остварене количине

Проценат остварења плана

ДН-1

ДН-2

ДН-1

ДН-2

ДН-1

ДН-2

Увозна

2,700,000.00

2,540,000.00

2,605,958.00

2,605,958.00

96.52%

102.60%

Домаћа

0,00

300,000.00

0,00

309,958.00

0.00%

103.32%

УКУПНО

2,700,000.00

2,840,000.00

2,605,958.00

2,915,916.00

96.52%

102.67%

Динамика транспорта домаће и увозне нафте у 2008.години по месецима и по појединим врстама нафте приказана је у следећој табели (у тонама).

Месец

Врста нафте

Домаћа

Увозна нафта

РЕБ

Ес Сидер

РЕБ (сибирска лака)

Јануар

35,455.243

165,333.752

0.000

0.000

Фебруар

21,594.885

115,444.933

0.000

119,425.674

Март

23,924.362

201,599.097

0.000

19,980.409

Април

21,408.361

174,834.413

0.000

21,779.880

Мај

29,017.002

191,772.582

0.000

0.000

Јун

24,644.495

225,331.192

0.000

0.000

Јул

19,424.844

174,244.560

49,934.200

0.000

Август

32,490.624

227,083.766

33,683.345

0.000

Септембар

25,007.058

136,305.778

41,872.395

0.000

Октобар

24,668.985

183,489.429

41,785.825

0.000

Новембар

22,627.655

147,683.032

51,587.704

0.000

Децембар

29,694.203

250,961.428

31,825.029

0.000

УКУПНО

309,957.717

2,194,083.962

250,688.498

161,185.963

Преглед врста увозне сирове нафте у 2008. години

Наручилац транспорта за домаћу нафту је НИС а.д. Нови Сад. Транспорт се врши од места отпреме у резервоарима у терминалу Нови Сад , до места предаје, односно до мерне станице Панчево.

МЕСЕЦ200620072008
ДомаћаУвознаДомаћаУвознаДомаћаУвозна
Јануар33,706.00178,820.0037,105.00303,730.0035,455.24165,334.00
Фебруар18,036.00207,050.0018,996.00144,585.0021,594.89234,871.00
Март27,152.00171,272.0021,104.00294,665.0023,924.36221,580.00
Април36,693.00210,790.0019,582.00215,940.0021,408.36196,614.00
Мај44,552.00235,161.0032,624.00133,346.0029,017.00191,773.00
Јун22,825.00197,479.0014,642.00194,994.0024,644.50225,331.00
Јул25,267.00196,673.0031,055.00222,561.0019,424.84224,179.00
Август34,189.00244,953.0035,222.00121,424.0032,490.62260,767.00
Септембар18,397.00148,079.0026,074.00226,025.0025,007.06178,178.00
Октобар25,461.00235,866.0044,722.00248,544.0024,668.99225,275.00
Новембар31,564.00260,016.0016,645.00233,303.0022,627.66199,271.00
Децембар31,377.00188,381.0028,267.00241,245.0029,694.20282,786.00
УКУПНО349,219.002,474,540.00326,038.002,580,362.00309,957.722,605,959.00
Транспорта сирове нафте према пореклу и годинама 2008 (48)

Наручилац транспорта

Количина

Проценат учешћа

ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ

429,032.370

14.71%

НАФТА А.Д.

123,360.090

4.23%

НИС А.Д.

2,294,191.735

78.68%

ПЕТРОБАРТ

5,486.068

0.19%

ТИМ ОИЛ Д.О.О

63,845.859

2.19%

УКУПНО

2,915,916.122

100.00%

На основу енергетског биланса Републике Србије за 2007 годину, планирани физички обим транспорта сирове нафте је 3.260.000 тона. Обрачун количина транспортоване сирове нафте врши се по деоницама Сотин-Нови Сад(ДН-1) и Нови Сад-Панчево (ДН-2).

Планиране и остварене количине транспорта у 2007. (у тонама)

Врста нафтеПланиране количинеОстварене количинеПроценат остварења плана
ДН-1ДН-2ДН-1ДН-2ДН-1ДН-2
Увозна2.946.0002.806.0002.580.3602.535.17187,59%90,35%
Домаћа314.000326.038103,83%

Динамика транспорта домаће и увозне нафте у 2007.години по месецима и по појединим врстама нафте приказана је у следећој табели (у тонама).

Месец

Врста нафте

Домаћа

Увозна нафта

РЕБ

РЕБ(сибериан лигхт)

ЦПЦ

Јануар

37.104,69

303.729,61

0,00

0,00

Фебруар

18.996,29

144.584,77

0,00

0,00

Март

21.104,26

239.980,15

0,00

54.685,26

Април

19.582,09

215.939,52

0,00

0,00

Мај

32.624,10

133.346,09

0,00

0,00

Јун

14.641,74

131.264,79

0,00

63.729,20

Јул

31.054,83

222.560,77

0,00

0,00

Август

35.221,54

121.423,57

0,00

0,00

Септембар

26.074,04

226.025,45

0,00

0,00

Октобар

44.722,11

98.630,55

149.913,21

0,00

Новембар

16.645,21

228.238,14

5.064,68

0,00

Децембар

28.266,71

239.301,18

2.392,19

0,00

УКУПНО

326.037,60

2.304.575,86

157.370,08

118.414,46

Транспортована количина домаће нафте на деоници ДН-2 по месецима приказана је на следећем графику.

Наручилац транспорта за домаћу нафту је НИС а.д. Нови Сад.Транспорт се врши од места отпреме у резервоарима у терминалу Нови Сад , до места предаје, односно до мерне станице Панчево

Транспортована количина сирове увозне нафте по месецима у 2007.години имала је следећу динамику:

МЕСЕЦ

УВОЗНА НАФТА (у тонама)

Јануар

303.729,607

Фебруар

144.584,774

Март

294.665,409

Април

215.939,520

Мај

133.346,087

Јун

194.993,991

Јул

222.560,774

Август

121.423,573

Септембар

226.025,452

Октобар

248.543,762

Новембар

233.302,815

Децембар

241.244,645

УКУПНО

2.580.360,409

Динамика транспорта домаће и увозне сирове нафте се кретала на следећи начин:

МЕСЕЦ

УВОЗНА И ДОМАЋА (у тонама)

Јануар

340.834,296

Фебруар

163.581,060

Март

315.769,668

Април

235.521,605

Мај

165.970,182

Јун

209.635,731

Јул

253.615,607

Август

156.645,114

Септембар

252.099,494

Октобар

293.265,873

Новембар

249.948,027

Децембар

269.511,354

УКУПНО

2.906.398,007

У поређењу са 2006-ом годином примећује се смањење транспортоване количине домаће нафте и раст транспорта увозне нафте што је динамички представљено у следећој табели и графицима

МЕСЕЦ

2006

2007

2007/2006

2007/2006

ДОМАЋА

УВОЗНА

ДОМАЋА

УВОЗНА

ДОМАЋА

УВОЗНА

1

2

3

4

3/1

4/1

Јануар

33.706

178.82

37.105

303.73

110.08%

169.85%

Фебруар

18.036

207.05

18.996

144.585

105.32%

69.83%

Март

27.152

96.272

21.104

294.665

77.73%

306.08%

Април

36.693

243.101

19.582

215.94

53.37%

88.83%

Мај

52.163

270.239

32.624

133.346

62.54%

49.34%

Јун

22.825

157.478

14.642

194.994

64.15%

123.82%

Јул

25.267

261.941

31.055

222.561

122.91%

84,97%

Август

34.189

207.142

35.222

121.424

103.02%

58,62%

Септембар

18.397

238.477

26.074

226.025

141.73%

94.78%

Октобар

25.461

235.866

44.722

248.544

175.65%

105.37%

Новембар

31.564

260.016

16.645

233.303

52.73%

89.37%

Децембар

31.377

188.38

28.267

241.245

0.09%

128,06%

УКУПНО

356.83

2.544.782

326.038

2.580.360

91.37%

101,40%

Прегледом структуре фактурисаног промета по купцима, односно наручиоцима транспорта види се да највеће учешће у укупном транспорту има НИС А.Д. Нови Сад који учествује у укупном обиму транспорта са 75,58% . У наредној табели и на графику је издвојено приказан НИС Петрол који је у ствари део НИС А.Д. Нови Сад јер се за овај његов огранак врши транспорт искључиво увозне нафте.

Наручилац транспорта

Количина

Проценат учешћа

ЛУКОИЛ-БЕОПЕТРОЛ

480.740,122

16.54%

НАФТА А.Д.

119.506,74

4.11%

НИС А.Д. НОВИ САД

545.977,379

18.79%

НИС А Д НОВИ САД(НИС ПЕТРОЛ)

1.650.416,604

56.79%

ПЕТРОБАРТ

49.926,079

1.72%

ТИМ ОИЛ Д.О.О.

59.831,083

2.06%

УКУПНО

2.906.398,007

100,00%