encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Тачност испоруке

Испорука на време

Висока технологија

Заштита околине

Обучен кадар

Стручност и знање

Наша
прича

Јавно Предузеће Транснафта Панчево основано је 2005. године од стране Владе Републике Србије ради обављања енергетских делатности од општег интереса. Основни задатак компаније је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сировом нафтом.

Детаљније

Складиштење сирове нафте и нафтних деривата има значајну улогу у обезбеђивању сигурности снабдевања енергијом, нарочито у случају поремећаја на тржишту изазваних несташицама које најчешће прати скок цена енергената.

Детаљније

Развојни пројекти

Складиштење

Развојни пројекти

Систем продуктовода кроз Србију

Продуктоводима се обезбеђује најрационалнији и најбезбеднији транспорт нафтних деривата до потрошачких центара, модерно управљање продуктима, смањене губитака и вероватноће изливања.

Детаљније

Корпоративна одговорност

Заштита животне средине

Свака привредна, као и свака друга људска делатност, има одређен утицај на животну средину, те је стога иницијатива о афирмисању друштвене одговорности у природном окружењу од подједнаког значаја за све компаније, без обзира на величину и врсту делатности.

Детаљније

Корпоративна одговорност

Друштвена одговорност

ЈП Транснафта је одговорна компанија посвећена спречавању и отклањању негативних утицаја на живот, здравље и безбедност локаних заједница у којима послује, као и унапређивању економског и културног развоја истих.

Детаљније

Мисија

Мисија компаније је да се квалитетом услуга, ценом, ефикасношћу и професионалним пословањем позиционира уз значајне…

Детаљније

Визија

Визија компаније је да у делатности цевоводног транспорта нафте и нафтних деривата постане једна од значајних…

Детаљније

Циљеви

Циљеви компаније су обезбеђење поузданог складиштења и континуираног транспорта сирове нафте; обезбеђење сталних корисника…

Детаљније

Одавде можете послати форму захтева за рекламацију