encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Тачност испоруке

Испорука на време

Висока технологија

Заштита околине

Обучен кадар

Стручност и знање

Наша
прича

ЈП ТРАНСНАФТА Панчево основана је 2005. године од стране Владе Републике Србије ради обављања енергетских делатности од општег интереса. Основни задатак компаније је стварање услова за сигуран и поуздан цевоводни транспорт сирове нафте у функцији енергетске безбедности, као и обезбеђивање континуитета снабдевања сировом нафтом.

Детаљније

Складиштење сирове нафте и нафтних деривата има значајну улогу у обезбеђивању сигурности снабдевања енергијом, нарочито у случају поремећаја на тржишту изазваних несташицама које најчешће прати скок цена енергената.

Детаљније

Развојни пројекти

Складиштење

Развојни пројекти

Систем продуктовода кроз Србију

Продуктоводима се обезбеђује најрационалнији и најбезбеднији транспорт нафтних деривата до потрошачких центара, модерно управљање продуктима, смањене губитака и вероватноће изливања.

Детаљније

Корпоративна одговорност

Заштита животне средине

Свака привредна, као и свака друга људска делатност, има одређен утицај на животну средину, те је стога иницијатива о афирмисању друштвене одговорности у природном окружењу од подједнаког значаја за све компаније, без обзира на величину и врсту делатности.

Детаљније

Корпоративна одговорност

Друштвена одговорност

ТРАНСНАФТА АД Панчево је одговорна компанија посвећена спречавању и отклањању негативних утицаја на живот, здравље и безбедност локаних заједница у којима послује, као и унапређивању економског и културног развоја истих.

Детаљније

Мисија

Мисија компаније је да се квалитетом услуга, ценом, ефикасношћу и професионалним пословањем позиционира уз значајне…

Детаљније

Визија

Визија компаније је да у делатности цевоводног транспорта нафте и нафтних деривата постане једна од значајних…

Детаљније

Циљеви

Циљеви компаније су обезбеђење поузданог складиштења и континуираног транспорта сирове нафте; обезбеђење сталних корисника…

Детаљније

Одавде можете послати форму захтева за рекламацију