encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   
encpbs
latinica      |      ћирилица     |      english
Existing Users Log In
   

Aktuelno poslovanje

Analiza fizičkog obima transporta

Usluga transporta nafte naftovodima uslovljena je tražnjom sirove nafte.Tražnja sirove nafte uslovljena je najviše tražnjom derivata nafte i regulacionim mehanizmima, koji utvrđuju obavezu prerade sirove nafte u republici Srbiji u cilju korišćenja domaćih prerađivačkih kapaciteta i prodaje tako proizvedenih derivata na tržištu. Društvo je jedini transporter sirove nafte naftovodom u Republici Srbiji, a transport nafte naftovodom je najjeftiniji način transporta uvozne sirove nafte, tako da se visina tražnje za derivatima prerađenim u domaćim kapacitetima direktno reflektuje na količine transportovane sirove nafte sistemom za transport naftovodima.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Transportovana količina sirove nafte u 2018. godini

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

63.761.790

180.804.292

244.566.082

Februar

34.202.714

135.186.283

169.388.997

Mart

67.765.807

162.161.906

229.927.713

April

47.771.503

196.076.542

243.848.045

Maj

52.322.085

209.676.618

261.998.703

Jun

47.518.540

247.376.692

294.895.232

Jul

68.329.767

227.494.845

295.824.612

Avgust

55.812.784

265.000.919

320.813.703

Septembar

51.850.867

285.435.709

337.286.576

Oktobar

59.998.592

271.779.176

331.777.768

Novembar

58.448.681

267.141.027

325.589.708

Decembar

62.254.075

233.663.586

295.917.661

UKUPNO

670.037.205

2.681.797.595

3.351.834.800

Transportovana količina sirove nafte u 2017. godini

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

62.589.871

146.116.269

208.706.140

Februar

52.158.859

146.116.269

145.111.215

Mart

64.872.134

201.527.948

266.400.082

April

49.046.085

186.661.538

235.707.623

Maj

64.137.448

196.163.974

260.301.422

Jun

52.424.696

217.384.208

269.808.904

Jul

52.534.327

205.626.667

258.160.994

Avgust

66.891.500

222.032.169

288.923.669

Septembar

51.528.417

220.697.983

272.226.400

Oktobar

59.547.826

250.346.942

309.894.768

Novembar

60.229.867

245.983.207

306.213.074

Decembar

49.670.400

218.461.681

268.132.081

UKUPNO

685.631.430

2.456.113.801

3.141.745.231

Transportovana količina sirove nafte u 2016. godini

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

65.580.708

168.623.634

234.204.342

Februar

56.560.181

158.668.982

215.229.163

Mart

66.890.272

152.537.678

219.427.950

April

59.471.711

242.879.805

302.351.516

Maj

63.656.425

232.046.154

295.702.579

Jun

61.388.623

238.676.003

300.064.626

Jul

58.398.495

249.663.465

308.061.960

Avgust

45.967.679

168.042.202

214.009.881

Septembar

6.779.287

13.965.135

20.744.422

Oktobar

98.876.071

183.589.233

282.465.304

Novembar

66.489.673

204.673.034

271.162.707

Decembar

70.780.330

188.405.330

259.185.660

UKUPNO

720.839.455

2.201.770.655

2.922.610.110

Transportovana količina sirove nafte u 2015. godini

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

71,846.181

96,960.057

168,806.238

Februar

58,915.273

112,700.622

171,615.895

Mart

68,513.604

118,813.002

187,326.606

April

70,179.436

131,021.214

201,200.650

Maj

62,693.332

155,052.371

217,745.703

Jun

62,893.420

161,592.989

224,486.409

Jul

68,272.777

192,890.318

261,163.095

Avgust

65,836.606

179,041.983

244,878.589

Septembar

66,394.349

182,765.909

249,160.258

Oktobar

64,421.509

203,813.186

268,234.695

Novembar

65,690.685

173,813.650

239,504.335

Decembar

64,049.180

157,134.130

221,183.310

Ukupno

789,706.352

1,865,599.431

2,655,305.783

Transportovana količina sirove nafte u 2014. godini

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

81.060.272

81.343.367

162.403.639

Februar

67.742.959

114.159.483

181.902.442

Mart

70.886.251

100.533.084

171.419.335

April

78.059.073

119.170.806

197.229.879

Maj

75.894.950

116.385.084

192.280.034

Jun

77.444.234

153.887.100

231.331.334

Jul

76.094.811

164.978.627

241.073.438

Avgust

75.922.949

148.945.113

224.868.062

Septembar

41.959.827

39.339.080

81.298.907

Oktobar

92.615.406

120.618.246

213.233.652

Novembar

74.107.222

153.196.257

227.303.479

Decembar

69.241.963

143.156.885

212.398.848

UKUPNO

881.029.917

1.455.713.132

2.336.743.049

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte 2014

Deonica

2DN-1
Bačko Novo Selo - Novi Sad

Neto količina [kg]

DN-2
Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

Tip nafte
REB, EBCO

1.202.294.703

1.164.807.615

1.195.506.802

CPC Blend

215.125.736

250.491.250

181.754.666

Siberian light

79.411.872

79.412.996

78.451.664

Domaća naftenska

0

0

336.315.911

Domaća parafinska

0

0

541.753.895

VTGU

0

0

639.153

SLOP

0

0

2.320.958

UKUPNO

1.496.832.311

1.494.711.861

2.336.743.049

Uvozna sirova nafta (DN-2) 2013/2014

MESEC

UVOZNA SIROVA NAFTA 2013
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2014
[kg (i.a)]

Januar

38.299.935

81.343.367

Februar

77.089.406

114.159.483

Mart

79.547.572

100.533.084

April

136.418.171

119.170.806

Maj

134.653.808

116.385.084

Jun

124.793.126

153.887.100

Jul

128.678.705

164.978.627

Avgust

145.687.410

148.945.113

Septembar

142.513.172

39.339.080

Oktobar

164.053.317

120.618.246

Novembar

178.677.500

153.196.257

Decembar

206.031.014

143.156.885

Ukupno

1.555.373.136

1.455.713.132


Domaća sirova nafta 2013/2014

MESEC

DOMAĆASIROVA NAFTA 2013[kg (i.a)]

DOMAĆASIROVA NAFTA 2014[kg (i.a)]
Januar

43.363.242

81.060.272

Februar

76.634.595

67.742.959

Mart

93.333.471

70.886.251

April

95.149.854

78.059.073

Maj

82.328.574

75.894.950

Jun

106.472.726

77.444.234

Jul

75.719.521

76.094.811

Avgust

94.472.164

75.922.949

Septembar

74.288.520

41.959.827

Oktobar

85.933.968

92.615.406

Novembar

84.341.876

74.107.222

Decembar

73.960.147

69.241.963

Ukupno

988.998.658

881.029.917

Transportovana količina sirove nafte u 2013. godini

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

43.363.242

38.299.935

81.593.177

Februar

76.634.595

77.089.406

153.724.001

Mart

93.333.471

79.547.572

175.881.043

April

95.149.854

136.418.171

231.568.025

Maj

82.328.574

134.653.808

216.982.382

Jun

106.472.726

124.793.126

231.265.852

Jul

75.719.521

128.678.705

204.398.226

Avgust

94.472.164

145.687.410

240.159.574

Septembar

74.288.520

142.513.172

216.801.692

Oktobar

85.933.968

164.053.317

248.987.285

Novembar

84.341.876

178.677.500

263.019.376

Decembar

73.960.147

206.031.014

279.991.161

UKUPNO

988.998.658

1.555.373.136

2.544.371.794

Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte 2013

Deonica

2DN-1
Bačko Novo Selo - Novi Sad

Neto količina [kg]

DN-2
Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

Tip nafte
REB, EBCO

1.322.640.868

1.328.160.687

1.271.295.398

CPC Blend

285.019.781

282.622.794

282.029.528

Siberian light

0

0

2.048.210

Domaća naftenska

0

0

359.100.877

Domaća parafinska

0

0

629.897.781

UKUPNO

1.607.660.649

1.610.783.481

2.544.371.794

Poređenje sa prethodnom godinom Uvozna sirova nafta (DN-2) 2012/2013

Mesec

UVOZNA SIROVA NAFTA 2012
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2013
[kg (i.a)]

Januar

126.857.452

38.299.935

Februar

77.955.712

77.089.406

Mart

39.086.145

79.547.572

April

80.919.695

136.418.171

Maj

90.508.033

134.653.808

Jun

112.648.738

124.793.126

Jul

68.315.144

128.678.705

Avgust

60.474.799

145.687.410

Septembar

27.669.908

142.513.172

Oktobar

97.662.491

164.053.317

Novembar

111.394.027

178.677.500

Decembar

218.407.091

206.031.014

Ukupno

1.111.899.235

1.555.373.136


Domaća sirova nafta 2012/2013

Mesec

Domaća SIROVA NAFTA 2012
[kg (i.a)]

Domaća SIROVA NAFTA 2013
[kg (i.a)]

Januar

66.298.160

43.363.242

Februar

52.639.255

76.634.595

Mart

25.284.876

93.333.471

April

51.503.445

95.149.854

Maj

80.118.902

82.328.574

Jun

53.461.610

106.472.726

Jul

61.603.182

75.719.521

Avgust

57.371.224

94.472.164

Septembar

47.832.542

74.288.520

Oktobar

69.288.014

85.933.968

Novembar

79.454.684

84.341.876

Decembar

68.145.602

73.960.147

Ukupno

713.001.496

988.998.658

Transportovana količina sirove nafte u 2012. godini

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

66.298.160

126.857.452

193.155.612

Februar

52.639.255

77.955.712

130.594.967

Mart

25.284.876

39.086.145

64.371.021

April

51.503.445

80.919.695

132.423.140

Maj

80.118.902

90.508.033

170.626.935

Jun

53.461.610

112.648.738

166.110.348

Jul

61.603.182

68.315.144

129.918.326

Avgust

57.371.224

60.474.799

117.846.023

Septembar

47.832.542

27.669.908

75.502.450

Oktobar

69.288.014

97.662.491

166.950.505

Novembar

79.454.684

111.394.027

190.848.711

Decembar

68.145.602

218.407.091

286.552.693

UKUPNO

713.001.496

1.111.899.235

1.824.900.731Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte 2012

Deonica

2DN-1
Bačko Novo Selo - Novi Sad

Neto količina [kg]

DN-2
Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

Tip nafte
REB, EBCO

997.895.303

967.164.428

965.491.105

ES SIDER

670.212

0

670.212

Siberian light

113.102.470

113.141.584

111.054.260

CPC Blend

41.839.370

66.925.317

34.683.658

Domaća Kikinda, Elemir

0

0

612.558.078

Domaća Velebit

0

0

100.413.418

UKUPNO

1.153.507.355

1.147.231.329

1.824.900.731Poređenje sa prethodnom godinom
Uvozna sirova nafta 2011/2012

Mesec

UVOZNA SIROVA NAFTA 2011
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2012
[kg (i.a)]

Januar

141.275.670

126.857.452

Februar

127.514.561

77.955.712

Mart

32.630.552

39.086.145

April

72.770.252

80.919.695

Maj

175.287.832

90.508.033

Jun

126.663.247

112.648.738

Jul

167.027.070

68.315.144

Avgust

128.332.715

60.474.799

Septembar

59.554.815

27.669.908

Oktobar

101.229.420

97.662.491

Novembar

118.293.844

111.394.027

Decembar

112.400.594

260.015.211

Ukupno

1.362.980.572

1.153.507.355


Domaća sirova nafta 2011/2012

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2011
[kg (i.a)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2012
[kg (i.a)]

Januar

51.359.696

66.298.160

Februar

46.491.550

52.639.255

Mart

24.739.817

25.284.876

April

45.690.682

51.503.445

Maj

50.918.858

80.118.902

Jun

47.502.280

53.461.610

Jul

43.636.346

61.603.182

Avgust

44.057.057

57.371.224

Septembar

38.265.185

47.832.542

Oktobar

38.166.279

69.288.014

Novembar

61.591.437

79.454.684

Decembar

62.133.405

68.145.602

Ukupno

554.552.592

713.001.496

Transportovana količina sirove nafte u 2011. godini

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

51.359.696

141.275.670

192.635.366

Februar

46.491.550

127.514.561

174.006.111

Mart

24.739.817

32.630.552

57.370.369

April

45.690.682

72.770.252

118.460.934

Maj

50.918.858

175.287.832

226.206.690

Jun

47.502.280

126.663.247

174.165.527

Jul

43.636.346

167.027.070

210.663.416

Avgust

44.057.057

128.332.715

172.389.772

Septembar

38.265.185

59.554.815

97.820.000

Oktobar

38.166.279

101.229.420

139.395.699

Novembar

61.591.437

118.293.844

179.885.281

Decembar

62.133.405

112.400.594

174.533.999

UKUPNO

554.552.592

1.362.980.572

1.917.533.164Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte 2011

Deonica

2DN-1
Bačko Novo Selo - Novi Sad

Neto količina [kg]

DN-2
Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

Tip nafte
REB

1.061.506.689

1.070.183.086

1.061.506.689

ES SIDER

80.988.475

79.804.621

80.988.475

Lake nafte

220.485.408

211.512.130

220.485.408

Domaća Kikinda, Elemir

0

0

542.498.141

Domaća Velebit

0

0

12.054.451

UKUPNO

1.362.980.572

1.361.499.837

1.917.533.164Poređenje sa prethodnom godinom
Uvozna sirova nafta (DN-2) 2010/2011

Mesec

UVOZNA SIROVA NAFTA 2010
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2011
[kg (i.a)]

Januar

145.208.786

141.275.670

Februar

136.280.517

127.514.561

Mart

112.829.284

32.630.552

April

185.026.515

72.770.252

Maj

143.903.839

175.287.832

Jun

167.808.781

126.663.247

Jul

173.025.198

167.027.070

Avgust

226.148.193

128.332.715

Septembar

204.593.607

59.554.815

Oktobar

94.086.019

101.229.420

Novembar

142.474.855

118.293.844

Decembar

151.280.782

112.400.594

Ukupno

1.882.666.376

1.362.980.572


Domaća sirova nafta 2010/2011

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2010
[kg (i.a)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2011
[kg (i.a)]

Januar

57.167.655

51.359.696

Februar

36.045.482

46.491.550

Mart

41.229.968

24.739.817

April

39.421.309

45.690.682

Maj

50.316.535

50.918.858

Jun

31.689.084

47.502.280

Jul

50.366.438

43.636.346

Avgust

43.469.838

44.057.057

Septembar

53.896.179

38.265.185

Oktobar

35.212.248

38.166.279

Novembar

51.122.498

61.591.437

Decembar

52.851.669

62.133.405

UKUPNO

542.788.903

554.552.592

Transportovana količina sirove nafte u 2010. godini

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

57.167.655

145.208.786

202.376.441

Februar

36.045.482

136.280.517

172.325.999

Mart

41.229.968

112.829.284

154.059.252

April

39.421.309

185.026.515

224.447.824

Maj

50.316.535

143.903.839

194.220.374

Jun

31.689.084

167.808.781

199.497.865

Jul

50.366.438

173.025.198

223.391.636

Avgust

43.469.838

226.148.193

269.618.031

Septembar

53.896.179

204.593.607

258.489.786

Oktobar

35.212.248

94.086.019

129.298.267

Novembar

51.122.498

142.474.855

193.597.353

Decembar

52.851.669

204.132.451

204.132.451

UKUPNO

542.788.903

2.425.455.279

2.425.455.279Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte 2010

Deonica

2DN-1
Bačko Novo Selo - Novi Sad

Neto količina [kg]

DN-2
Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

Tip nafte
REB

1.490.877.292

1.476.623.465

1.490.877.292

ES SIDER

391.789.084

393.948.604

391.789.084

Laki benzin

0

0

4.127.382

Domaća Kikinda, Elemir

0

0

467.327.954

Domaća Velebit

0

0

71.333.567

UKUPNO

1.882.666.376

1.870.572.069

2.425.455.279Poređenje sa prethodnom godinom
Uvozna sirova nafta (DN-2) 2009/2010

Mesec

UVOZNA SIROVA NAFTA 2013
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA 2014
[kg (i.a)]

Januar

113.886.942

145.208.786

Februar

249.905.105

136.280.517

Mart

202.435.876

112.829.284

April

168.247.421

185.026.515

Maj

205.798.029

143.903.839

Jun

167.731.802

167.808.781

Jul

189.313.909

173.025.198

Avgust

173.707.262

226.148.193

Septembar

114.673.895

204.593.607

Oktobar

259.888.251

94.086.019

Novembar

131.957.512

142.474.855

Decembar

217.953.854

151.280.782

Ukupno

2.195.499.858

1.882.666.376


Domaća sirova nafta 2009/2010

Mesec

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2013
[kg (i.a)]

DOMAĆA SIROVA NAFTA 2014
[kg (i.a)]

Januar

26.795.752

57.167.655

Februar

23.978.232

36.045.482

Mart

15.511.972

41.229.968

April

12.504.109

39.421.309

Maj

19.069.398

50.316.535

Jun

0

31.689.084

Jul

27.907.059

50.366.438

Avgust

25.040.566

43.469.838

Septembar

47.574.291

53.896.179

Oktobar

25.202.542

35.212.248

Novembar

54.862.157

51.122.498

Decembar

37.244.867

52.851.669

Ukupno

315.690.945

542.788.903

Transportovana količina sirove nafte u 2009. godini

MESEC

DOMAĆA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UVOZNA SIROVA NAFTA
[kg (i.a)]

UKUPNO
[kg (i.a)]

Januar

26.795.752

113.886.942

140.682.694

Februar

23.978.232

249.905.105

273.883.337

Mart

15.511.972

202.435.876

217.947.848

April

12.504.109

168.247.421

180.751.530

Maj

19.069.398

205.798.029

224.867.427

Jun

0

167.731

167.731.802

Jul

27.907.059

189.313.909

217.220.968

Avgust

25.040.566

173.707.262

198.747.828

Septembar

47.717.167

114.531.019

162.248.186

Oktobar

25.668.822

259.421.971

285.090.793

Novembar

55.845.904

130.973.765

186.819.669

Decembar

37.244.867

217.953.854

255.198.721

UKUPNO

317.283.848

2.193.906.955

2.511.190.803Transportovana količina sirove nafte po vrsti nafte 2009

Deonica

2DN-1
Bačko Novo Selo - Novi Sad

Neto količina [kg]

DN-2
Novi Sad - Pančevo

Neto količina [kg]

(MS Pančevo+RNS)

(MS Sotin)

Tip nafte
REB

1.906.604.921

1.918.176.323

1.898.369.670

ES SIDER

332.100.608

332.098.113

295.537.285

Laki benzin

0

0

1.592.903

Domaća sirova nafta

0

0

315.690.945

UKUPNO

2.238.705.529

2.250.274.436

2.511.190.803Transportovana količina uvozne sirove nafte po kupcima 2009

 

NIS a.d.

[kg (i.a)]

Lukoil

[kg (i.a)]

Nafta a.d.

[kg (i.a)]

Petrobart

[kg (i.a)]

Team Oil

[kg (i.a)]

MESEC

DN-1

DN-2

DN1+DN2

DN1+DN2

DN1+DN2

DN1+DN2

Januar

108.397.932

108.397.932

 

 

5.489.010

 

Februar

249.085.913

214.580.172

9.975.969

10.383.930

4.989.091

9.975.943

Mart

189.877.300

182.884.588

 

9.575.233

 

9.976.055

April

141.679.233

141.679.233

9.991.255

11.587.020

 

4.989.913

Maj

178.451.165

178.451.165

 

17.370.675

 

9.976.189

Jun

152.322.769

152.322.769

 

5.975.587

 

9.433.446

Jul

184.260.130

171.320.359

 

13.464.681

 

4.528.869

Avgust

144.118.833

153.758.483

 

13.464.826

1.995.744

4.488.209

Septembar

96.080.435

96.223.311

 

13.461.882

 

4.988.702

Oktobar

240.976.516

241.442.796

 

13.459.484

 

4.985.971

Novembar

117.515.638

118.499.385

 

13.458.127

 

 

Decembar

204.482.576

204.482.576

 

13.471.278

 

 

Ukupno

2.007.248.440

1.964.042.769

19.967.224

135.672.723

12.473.845

63.343.297

Na osnovu energetskog bilansa Republike Srbije za 2008. godinu, planirani fizički obim transporta sirove nafte na deonici DN-1 je bio 2.700.00 tona, a na deonici DN-2 2.840.000 tona. Obračun količina transportovane sirove nafte vrši se po deonicama Sotin-Novi Sad (DN-1) i Novi Sad-Pančevo (DN-2).

Planirane i ostvarene količine transporta 2008. (u tonama)

Vrsta nafte

Planirane količine

Ostvarene količine

Procenat ostvarenja plana

 

DN-1

DN-2

DN-1

DN-2

DN-1

DN-2

Uvozna

2,700,000.00

2,540,000.00

2,605,958.00

2,605,958.00

96.52%

102.60%

Domaća

0,00

300,000.00

0,00

309,958.00

0.00%

103.32%

 UKUPNO

2,700,000.00

2,840,000.00

2,605,958.00

2,915,916.00

96.52%

102.67%

Dinamika transporta domaće i uvozne nafte u 2008.godini po mesecima i po pojedinim vrstama nafte prikazana je u sledećoj tabeli (u tonama).

Mesec

Vrsta nafte

 

Domaća

Uvozna nafta

  

REB

Es Sider

REB (sibirska laka)

Januar

35,455.243

165,333.752

0.000

0.000

Februar

21,594.885

115,444.933

0.000

119,425.674

Mart

23,924.362

201,599.097

0.000

19,980.409

April

21,408.361

174,834.413

0.000

21,779.880

Maj

29,017.002

191,772.582

0.000

0.000

Jun

24,644.495

225,331.192

0.000

0.000

Jul

19,424.844

174,244.560

49,934.200

0.000

Avgust

32,490.624

227,083.766

33,683.345

0.000

Septembar

25,007.058

136,305.778

41,872.395

0.000

Oktobar

24,668.985

183,489.429

41,785.825

0.000

Novembar

22,627.655

147,683.032

51,587.704

0.000

Decembar

29,694.203

250,961.428

31,825.029

0.000

UKUPNO

309,957.717

2,194,083.962

250,688.498

161,185.963

Pregled vrsta uvozne sirove nafte u 2008. godini

Naručilac transporta za domaću naftu je NIS a.d. Novi Sad. Transport se vrši od mesta otpreme u rezervoarima u terminalu Novi Sad , do mesta predaje, odnosno do merne stanice Pančevo.

MESEC200620072008
 DomaćaUvoznaDomaćaUvoznaDomaćaUvozna
Januar33,706.00178,820.0037,105.00303,730.0035,455.24165,334.00
Februar18,036.00207,050.0018,996.00144,585.0021,594.89234,871.00
Mart27,152.00171,272.0021,104.00294,665.0023,924.36221,580.00
April36,693.00210,790.0019,582.00215,940.0021,408.36196,614.00
Maj44,552.00235,161.0032,624.00133,346.0029,017.00191,773.00
Jun22,825.00197,479.0014,642.00194,994.0024,644.50225,331.00
Jul25,267.00196,673.0031,055.00222,561.0019,424.84224,179.00
Avgust34,189.00244,953.0035,222.00121,424.0032,490.62260,767.00
Septembar18,397.00148,079.0026,074.00226,025.0025,007.06178,178.00
Oktobar25,461.00235,866.0044,722.00248,544.0024,668.99225,275.00
Novembar31,564.00260,016.0016,645.00233,303.0022,627.66199,271.00
Decembar31,377.00188,381.0028,267.00241,245.0029,694.20282,786.00
UKUPNO349,219.002,474,540.00326,038.002,580,362.00309,957.722,605,959.00
Transporta sirove nafte prema poreklu i godinama 2008

Naručilac transporta

Količina

Procenat učešća

LUKOIL-BEOPETROL

429,032.370

14.71%

NAFTA A.D.

123,360.090

4.23%

NIS A.D.

2,294,191.735

78.68%

PETROBART

5,486.068

0.19%

TIM OIL D.O.O

63,845.859

2.19%

UKUPNO

2,915,916.122

100.00%

На основу енергетског биланса Републике Србије за 2007 годину, планирани физички обим транспорта сирове нафте је 3.260.000 тона. Обрачун количина транспортоване сирове нафте врши се по деоницама Сотин-Нови Сад(ДН-1) и Нови Сад-Панчево (ДН-2).

Planirane i ostvarene količine transporta u 2007. (u tonama)

Vrsta naftePlanirane količineOstvarene količineProcenat ostvarenja plana
 DN-1DN-2DN-1DN-2DN-1DN-2
Uvozna2.946.0002.806.0002.580.3602.535.17187,59%90,35%
Domaća 314.000 326.038 103,83%

Dinamika transporta domaće i uvozne nafte u 2007.godini po mesecima i po pojedinim vrstama nafte prikazana je u sledećoj tabeli (u tonama).

Mesec

Vrsta nafte

 

Domaća

Uvozna nafta

  

REB

REB(siberian light)

CPC

Januar

37.104,69

303.729,61

0,00

0,00

Februar

18.996,29

144.584,77

0,00

0,00

Mart

21.104,26

239.980,15

0,00

54.685,26

April

19.582,09

215.939,52

0,00

0,00

Maj

32.624,10

133.346,09

0,00

0,00

Jun

14.641,74

131.264,79

0,00

63.729,20

Jul

31.054,83

222.560,77

0,00

0,00

Avgust

35.221,54

121.423,57

0,00

0,00

Septembar

26.074,04

226.025,45

0,00

0,00

Oktobar

44.722,11

98.630,55

149.913,21

0,00

Novembar

16.645,21

228.238,14

5.064,68

0,00

Decembar

28.266,71

239.301,18

2.392,19

0,00

UKUPNO

326.037,60

2.304.575,86

157.370,08

118.414,46

Transportovana količina domaće nafte na deonici DN-2 po mesecima prikazana je na sledećem grafiku.

Naručilac transporta za domaću naftu je NIS a.d. Novi Sad.Transport se vrši od mesta otpreme u rezervoarima u terminalu Novi Sad , do mesta predaje, odnosno do merne stanice Pančevo

Transportovana količina sirove uvozne nafte po mesecima u 2007.godini imala je sledeću dinamiku:

MESEC

UVOZNA NAFTA (u tonama)

Januar

303.729,607

Februar

144.584,774

Mart

294.665,409

April

215.939,520

Maj

133.346,087

Jun

194.993,991

Jul

222.560,774

Avgust

121.423,573

Septembar

226.025,452

Oktobar

248.543,762

Novembar

233.302,815

Decembar

241.244,645

UKUPNO

2.580.360,409

Dinamika transporta domaće i uvozne sirove nafte se kretala na sledeći način:

MESEC

UVOZNA I DOMAĆA (u tonama)

Januar

340.834,296

Februar

163.581,060

Mart

315.769,668

April

235.521,605

Maj

165.970,182

Jun

209.635,731

Jul

253.615,607

Avgust

156.645,114

Septembar

252.099,494

Oktobar

293.265,873

Novembar

249.948,027

Decembar

269.511,354

UKUPNO

2.906.398,007

U poređenju sa 2006-om godinom primećuje se smanjenje transportovane količine domaće nafte i rast transporta uvozne nafte što je dinamički predstavljeno u sledećoj tabeli i graficima

MESEC

2006

2007

2007/2006

2007/2006

 

DOMAĆA

UVOZNA

DOMAĆA

UVOZNA

DOMAĆA

UVOZNA

 

1

2

3

4

3/1

4/1

Januar

33.706

178.82

37.105

303.73

110.08%

169.85%

Februar

18.036

207.05

18.996

144.585

105.32%

69.83%

Mart

27.152

96.272

21.104

294.665

77.73%

306.08%

April

36.693

243.101

19.582

215.94

53.37%

88.83%

Maj

52.163

270.239

32.624

133.346

62.54%

49.34%

Jun

22.825

157.478

14.642

194.994

64.15%

123.82%

Jul

25.267

261.941

31.055

222.561

122.91%

84,97%

Avgust

34.189

207.142

35.222

121.424

103.02%

58,62%

Septembar

18.397

238.477

26.074

226.025

141.73%

94.78%

Oktobar

25.461

235.866

44.722

248.544

175.65%

105.37%

Novembar

31.564

260.016

16.645

233.303

52.73%

89.37%

Decembar

31.377

188.38

28.267

241.245

0.09%

128,06%

UKUPNO

356.83

2.544.782

326.038

2.580.360

91.37%

101,40%

Pregledom strukture fakturisanog prometa po kupcima, odnosno naručiocima transporta vidi se da najveće učešće u ukupnom transportu ima NIS A.D. Novi Sad koji učestvuje u ukupnom obimu transporta sa 75,58% . U narednoj tabeli i na grafiku je izdvojeno prikazan NIS Petrol koji je u stvari deo NIS A.D. Novi Sad jer se za ovaj njegov ogranak vrši transport isključivo uvozne nafte.

Naručilac transporta

Količina

Procenat učešća

LUKOIL-BEOPETROL

480.740,122

16.54%

NAFTA A.D.

119.506,74

4.11%

NIS A.D. NOVI SAD

545.977,379

18.79%

NIS A D NOVI SAD(NIS PETROL)

1.650.416,604

56.79%

PETROBART

49.926,079

1.72%

TIM OIL D.O.O.

59.831,083

2.06%

UKUPNO

2.906.398,007

100,00%